เลือกภาษา
เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. ลูกค้าใช้คะแนนสะสมทุกๆ 500 คะแนน แลกรับเป็นส่วนลดในระบบได้ตั้งแต่ 5% สูงสุดถึง 50% ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้ 1 ชิ้น/ 1 ครั้ง
2. ส่วนลดที่ใช้คะแนนสะสมแลกแล้ว มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่แลก
3. คะแนนสะสม และ ส่วนลดไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
4. คะแนนสะสม และ ส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนคะแนนสะสมเข้าระบบ หากแลกรับเป็นส่วนลดแล้ว
6. ส่วนลดจากการแลกคะแนนสะสม สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาปกติเท่านั้น
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า