เลือกภาษา
แนะนำเพื่อนมากยิ่งได้บัตรส่วนลดมากสูงสุดถึง 3,550 บาท เพียงแนะนำเพื่อนใหม่ซื้อสินค้ากับทรูซีเล็คท์ ระยะเวลา 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 2560
เงื่อนไขสำหรับผู้แนะนำ
1. ผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของทรูซีเล็คท์
2. แนะนำเพื่อนได้สูงสุดไม่เกิน 10 ท่าน โดยเพื่อนแต่ละท่านจะต้องซื้อสินค้าและบริการ จากทรูซีเล็คท์ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ 1 ใบสั่งซื้อ และผู้แนะนำจะได้รับ Voucher เริ่มต้น 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3,550 บาท (เงื่อนไขการรับส่วนลดตามตาราง)
3. ระบบจะทำการส่ง SMS แจ้งมูลค่า Voucher หลังจากที่เพื่อนที่ถูกแนะนำชำระเงินค่าสินค้าและสำหรับ COD ในสถานะ Delivery complete ที่ได้รับตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
4. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บัตรส่วนลดแก่ผู้แนะนำ หากเพื่อนที่ถูกแนะนำยกเลิก หรือคืนสินค้าและบริการ
6. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. โปรโมชั่นนี้สำหรับการชำระเงินและสั่งซื้อสินค้าและบริการทุกช่องทาง ยกเว้น www.trueselect.com
เงื่อนไขการใช้ Voucher
1. สามารถใช้ Voucher มูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อสินค้ามูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป /ใบสั่งซื้อ
2. Voucher สามารถสะสมใช้เป็นส่วนลดตั้งแต่ 100 บาท และไม่เกิน 3,550 บาท
3. สินค้าที่ซื้อ ต้องมีมูลค่ามากกว่า Voucher ที่ใช้ร่วมกัน
4. Voucher สามารถใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ และชำระเงินทุกช่องทางแบบเต็มจำนวนเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำหรับการสั่งซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระทุกประเภท
5. Voucher ไม่สามารถแลก/เปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้
6. Voucher ระบุหมดอายุวันที่ 30 เมษายน 60
7. โปรโมชั่นนี้สำหรับการชำระเงินและสั่งซื้อสินค้าและบริการทุกช่องทาง ยกเว้น www.trueselect.com
เงื่อนไขสำหรับเพื่อน (ผู้ถูกแนะนำ)
1. เพื่อนที่ถูกแนะนำแต่ละท่านจะได้รับส่วนลดทันที 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าและบริการจากทรูซีเล็คท์ครบ 1,000 บาท ขึ้นไป/ 1 ใบสั่งซื้อ
2. เพื่อนที่ถูกแนะนำจะต้องไม่มีประวัติการสั่งซื้อสินค้าและบริการจากทรูซีเล็คท์มาก่อน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แนะนำ (คน) มูลค่าบัตรส่วนลดแต่ละขั้นที่ได้รับ (บาท) มูลค่าบัตรส่วนลดสะสม ที่ได้รับ (บาท)
1 .....................100บาท..................... 100บาท
2 .....................150บาท..................... 250บาท
3 .....................200บาท..................... 450บาท
4 .....................250บาท..................... 700บาท
5 .....................350บาท..................... 1,050บาท
6 .....................400บาท..................... 1,450บาท
7 .....................450บาท..................... 1,900บาท
8 .....................500บาท..................... 2,400บาท
9 .....................550บาท..................... 2,950บาท
10 .....................600บาท..................... 3,550บาท